นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 31,613 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน แชร์  
21 พ.ย. 61รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  แชร์  
21 พ.ย. 61คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ แชร์  
21 พ.ย. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา