นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 20,559 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 85 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
25 ก.พ. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลังปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแต้ หมู่ที่ 7 ไปบ้านเขวา ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านวัด (จากศาลาประชาคมไปถนนลาดยาง) หมู่ 3 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ก.พ. 64วัสดุเครื่องดับเพลิง (วัสดุคงทน) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ก.พ. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเต็นหมู่ที่ 11 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 ก.พ. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color Laser Jet Pro M๒๕๔dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านวัด (จากศาลาประชาคมไปถนนลาดยาง) หมู่ 3 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเต็นหมู่ที่ 11 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแต้ หมู่ที่ 7 ไปบ้านเขวา ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
26 ม.ค. 64จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตาโกนปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-12 จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านตาโกนหมู่ที่ ๑ (ซอยโรงปุ๋ยไปบ้านตาด) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านตาโกนหมู่ที่ ๒ ไปบ้านตาดหมู่ที่ ๖ ซอยประชาชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัดหมู่ที่่ 3 ไปบ้านแดะ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตาโกนปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัดหมู่ที่่ 3 ไปบ้านแดะ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านตาโกนหมู่ที่ ๑ (ซอยโรงปุ๋ยไปบ้านตาด) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา