นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 31,626 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 106 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
17 พ.ค. 64วัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนปีงบประมาณ 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 พ.ค. 64วัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 พ.ค. 64วัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0007 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษารายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0007 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 เม.ย. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษารายการหมึกเครื่องปลิ้นเตอร์ fuji xerox docuprint cp225w จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่องช่วงปิดเทอมของ 4 โรงเรียนและ 2 ศูนย์ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน จำนวน 32 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 16 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่องช่วงปิดเทอมของ 4 โรงเรียนและ 2 ศูนย์ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน จำนวน 32 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 16 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุงประจำเดือน มีนาคม 2564ของจำนวน 2 ศูนย์ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๐๑-๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA E-STUDIO ๓๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา