นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 20,381 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรศักดิ์ เหลาคำ

  นายก อบต.ตาโกน

 • นายธนา ปู่แตน

  รองนายก อบต.ตาโกน

 • นายเพชร สมพงษ์

  รองนายก อบต.ตาโกน

 • นายภุชงค์ มีภาพ

  เลขานุการ นายก อบต.ตาโกน

เปลี่ยนภาษา