นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 31,605 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100 %
26 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนอบต.ตาโกน ดำเนินการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนคู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประมวลกิจกรรม การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ประจำปี 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตาโกน เข้าดำเนินการดับเพลิงไหม้ป่า ณ สำนักสงฆ์โนนแมว บ้านเค็งหมู่ที่ 5 ตำบลตาโกน
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนกิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
26 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนโครงการโตไปไม่โกง
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่องภาษีที่ดิน
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
4 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา