นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 19,890 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่องภาษีที่ดิน
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
24 พ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนการยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย
29 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
27 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-12จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-12 จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564
1 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ปีงบประมาณ 2564
15 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
9 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
2 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 90 รายการ ประกาศ วันที่ 2 กันยายน 2563
20 ส.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
6 ส.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
22 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงไปบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
22 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชะบา หมู่ที่ 8 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์
22 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำจากบ้านนางสมหมายถึงบ้านนาย สฤษดิ์ คุณเถื่อน บ้านตาโกน หมู่ที่ 2
22 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
10 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2563
4 มิ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา