นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 20,219 คน

ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

9 มกราคม 2563 68 ครั้ง กัลยา วิลัยเกษ แชร์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาโกน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่  8  มกราคม  2562


ประมวลภาพกิจกรรม 50 ภาพ

เปลี่ยนภาษา