นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 31,595 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน  แชร์  
13 เม.ย. 63ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น แชร์  
1 ก.พ. 63การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน แชร์  
4 พ.ย. 62ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
5 ก.ค. 62มาตรการป้องกันและการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ แชร์  
10 มิ.ย. 62ประมวลภาพงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาโกน ประจำปี 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนมอบถุงยังชีพ แชร์  
25 เม.ย. 62การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน แชร์  
24 เม.ย. 62การประชาคมการหาแหล่งน้ำประปาบ้านตาด หมู่ที่ 6  แชร์  
24 เม.ย. 62การบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลตาโกน แชร์  
24 เม.ย. 62ประมวลภาพงานผ้าป่าผู้สูงอายุ อบต.ตาโกน ปี 2562 แชร์  
21 พ.ย. 61สรุปรายได้ที่จัดเก็บเองและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
21 พ.ย. 61วัฒนธรรมองค์กร แชร์  
21 พ.ย. 61รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริการน้ำประปาในตำบล แชร์  
21 พ.ย. 61สภาวัฒนธรรมตำบลตาโกน ผู้บริหารและผู้นำชุมชน ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น แชร์  
21 พ.ย. 61มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
25 ต.ค. 61กิจกรรม "วันปิยมหาราช" วันทีี่ 23 ตุลาคมของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แชร์  
22 ต.ค. 61พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ประจำปีการศึกษา 2561  แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา