นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 20,195 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน

25 เมษายน 2562 64 ครั้ง กัลยา วิลัยเกษ แชร์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ประเภทภัยแล้ง (การขาดน้ำดิบเพื่อการผลิตประปา) ในพืื้นที่ตำบลตาโกน จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านตาโกนหมู่ที่ 1 ,2,13 และบ้านตาดหมู่ที่6 โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หาแนวทางแก้ไขปัญหา ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.243.69 KB   แสดงภาพ
.218.02 KB   แสดงภาพ
.222.80 KB   แสดงภาพ
.219.33 KB   แสดงภาพ
.236.52 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา