นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 19,904 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

4 พฤศจิกายน 2562 65 ครั้ง กัลยา วิลัยเกษ แชร์  

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  2562  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของตำบลตาโกนต่อไป 

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.166.85 KB   แสดงภาพ
.171.10 KB   แสดงภาพ
.150.37 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา