นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 346 คน

เยี่ยมชม 20,200 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น

13 เมษายน 2563 66 ครั้ง กัลยา วิลัยเกษ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.501.37 KB ดาวน์โหลด
.109.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา