นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 19,902 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน

6 สิงหาคม 2563 45 ครั้ง กัลยา วิลัยเกษ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน  2 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.03 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา