นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 20,205 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ปีงบประมาณ 2564  แชร์  
9 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกนเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 90 รายการ ประกาศ วันที่ 2 กันยายน 2563 แชร์  
22 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงไปบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แชร์  
22 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชะบา หมู่ที่ 8 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ แชร์  
22 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำจากบ้านนางสมหมายถึงบ้านนาย สฤษดิ์ คุณเถื่อน บ้านตาโกน หมู่ที่ 2 แชร์  
22 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-12จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
18 พ.ค. 63ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-12 จากบ้านตาดหมู่ที่ 6ไปบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
13 พ.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-04-จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านแดง หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1650 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 76-12 จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 แชร์  
28 เม.ย. 63ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-04 จากบ้านตาดหมู่ที่ 6ไปบ้านแดง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 แชร์  
23 เม.ย. 63ร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-04 จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านแดงหมู่ที่ 4 แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-04 จากบ้านตาดหมู่ที่ 6ไปบ้านแดง หมู่ที่ 4 แชร์  
17 เม.ย. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-04จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านแดง หมู่ที่่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
12 มี.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 40 รายการ
เปลี่ยนภาษา