นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 20,224 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563

22 กรกฎาคม 2563 34 ครั้ง สุพิชญา จันทะเสน แชร์  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท

เปลี่ยนภาษา