นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 20,211 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำจากบ้านนางสมหมายถึงบ้านนาย สฤษดิ์ คุณเถื่อน บ้านตาโกน หมู่ที่ 2

22 กรกฎาคม 2563 36 ครั้ง สุพิชญา จันทะเสน แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำจากบ้านนางสมหมายถึงบ้านนาย สฤษดิ์ คุณเถื่อน บ้านตาโกน หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.22 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา