นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 19,882 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชะบา หมู่ที่ 8 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์

22 กรกฎาคม 2563 34 ครั้ง สุพิชญา จันทะเสน แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชะบา หมู่ที่ 8 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.26 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา