ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 90 รายการ (ขายรวม)โดยวิธียื่นซองเสนอราคา