นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 19,903 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม 2563 45 ครั้ง สุพิชญา จันทะเสน แชร์  

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา