นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 19,916 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-12จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านเค็งหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ตุลาคม 2563 23 ครั้ง สุพิชญา จันทะเสน แชร์  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/46009 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้างเป็นผู้ชนะ และ ห้าง พ.วิษณุก่อสร้างขออุทธรณ์ทำให้ ห้าง พ.วิษณุก่อสร้างฟังขึ้น 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศผลผู้ชนะอีบริดดริ้ง.pdf328.36 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา