นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 20,568 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ย. 63ประกาศราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แชร์  
14 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.76-12จากบ้านตาดหมู่ที่ 6 ไปบ้านเค็ง หมู่ที่่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านตาโกนหมู่ที่ 2 ไปบ้านเค็ง ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แชร์  
9 พ.ย. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเค็งหมู่ที่ 5ไปบ้านหนองปลาคูณ แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา