นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
045-961-529

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 19,887 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

15 กันยายน 2563 35 ครั้ง สุพิชญา จันทะเสน แชร์  

ประกาศราคากลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563 (เงินเหลือจ่าย)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.63 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา